History of European Civilization 2 (6055)
Basic information
History of European Civilization 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Přednáška je zaměřena na přínos křesťanství evropské kultuře a civilizaci, a to od počátků až po tridentský koncil. Obsah výuky není zaměřen na pouhé dějiny, ale sleduje také vliv křesťanství na politický a ekonomický vývoj Evropy, včetně aspektů sociálních, uměleckých a vědeckých. Všímá si podílu jednotlivých duchovních řádů, papežství i některých světců a světic na vývoji evropského myšlení a chápání humanity.
V každé historické epoše je sledován i vývoj událostí v českých zemích. Tím je umožněno nahlížet na osudy českého národa jako na součást evropského dějin, přitom je vždy zdůrazněn eventuální přínos českých osobností či idejí v kontextu evropské historie.
History of European Civilization 2
únor 2020 - květen 2020
únor 2020 - květen 2020
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Milan Buben, Ph.D.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
History of European Civilization 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Středa 8:30 – 10:00
Wednesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020