Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Czech Church History 2 (6054)
Basic information
Czech Church History 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
České církevní dějiny od husitské revoluce včetně až po konec komunistického režimu (1989). Cílem předmětu je poukázat na dějinný původ a souvislosti problémů duchovních a náboženských proměn českých církevních dějin v průběhu staletí.
Czech Church History 2
únor 2020 - květen 2020

1. Husitská revoluce a její důsledky. Raně novověká společnost a její proměny. Náboženské a kulturní proměny.
2. Počátky rekatolizace a její podoba. Česká konfese. Církevní řády. Kult sv. Jana Nepomuckého.
3. Náboženské poměry na přelomu 16. a 17. století. Od České konfese k Rudolfovu majestátu.
4. Náboženský a duchovní život za třicetileté války. Projevy baroka. Osobnosti J. A. Komenského a B. Balbína. Zemští patrioti.
5. Židé v české společnosti od 15. do 20. století.
6. Osvícenský racionalizmus. Reformy Marie Terezie a Josefa II. s důrazem na náboženský život.
7. Náboženský život v období národního obrození. Osobnosti, trendy, projevy.
8. Katolická moderna a její projevy v českých zemích.
9. Politický katolicismus na přelomu 19. a 20. století.
10. Náboženský život a jeho proměny v období první poloviny 20. století.
11. Náboženský život v době nacistické totality. Osobnosti, trendy, projevy.
12. Náboženský život v době komunistické totality. Osobnosti, trendy, projevy.
únor 2020 - květen 2020

1. Husitská revoluce a její důsledky. Raně novověká společnost a její proměny. Náboženské a kulturní proměny.
2. Počátky rekatolizace a její podoba. Česká konfese. Církevní řády. Kult sv. Jana Nepomuckého.
3. Náboženské poměry na přelomu 16. a 17. století. Od České konfese k Rudolfovu majestátu.
4. Náboženský a duchovní život za třicetileté války. Projevy baroka. Osobnosti J. A. Komenského a B. Balbína. Zemští patrioti.
5. Židé v české společnosti od 15. do 20. století.
6. Osvícenský racionalizmus. Reformy Marie Terezie a Josefa II. s důrazem na náboženský život.
7. Náboženský život v období národního obrození. Osobnosti, trendy, projevy.
8. Katolická moderna a její projevy v českých zemích.
9. Politický katolicismus na přelomu 19. a 20. století.
10. Náboženský život a jeho proměny v období první poloviny 20. století.
11. Náboženský život v době nacistické totality. Osobnosti, trendy, projevy.
12. Náboženský život v době komunistické totality. Osobnosti, trendy, projevy.
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Czech Church History 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Bude upřesněn podle rozvrhu.
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html