Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Czech and Central European history 2 (6053)
Basic information
Czech and Central European history 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Přehled klíčových momentů vývoje českého státu od počátku 16. století do roku 2004. Budou sledovány nejen aspekty vnitřní a zahraniční politiky, ale také sociální změny a kulturní vlivy a podmínky.
Czech and Central European history 2
únor 2020 - květen 2020

1. Český stavovský stát 1526 - 1620/27
2. Český stát a třicetiletá válka
3. Společnost českého státu a její proměny v 1648 - 1740
4. Na cestě k modernímu státu a národu - osvícenské reformy, národní hnutí
5. Česká a německá společnost v českých zemích 19. století
6. Politický život české společnosti a cesta k samostatnosti (1848 - 1918)
7. Republika československá (1918 - 1939)
8. Nacistická okupace, válka a osvobození ČSR
9. Poválečné Československo 1945 - 1948
10. Lidová demokracie a socialismus - Československo pod komunistickou vládou
11. "Zpět do Evropy!" ČSFR, ČR a SR po roce 1989
únor 2020 - květen 2020

1. Český stavovský stát 1526 - 1620/27
2. Český stát a třicetiletá válka
3. Společnost českého státu a její proměny v 1648 - 1740
4. Na cestě k modernímu státu a národu - osvícenské reformy, národní hnutí
5. Česká a německá společnost v českých zemích 19. století
6. Politický život české společnosti a cesta k samostatnosti (1848 - 1918)
7. Republika československá (1918 - 1939)
8. Nacistická okupace, válka a osvobození ČSR
9. Poválečné Československo 1945 - 1948
10. Lidová demokracie a socialismus - Československo pod komunistickou vládou
11. "Zpět do Evropy!" ČSFR, ČR a SR po roce 1989
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Czech and Central European history 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Bude upřesněn podle rozvrhu.
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html