Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Ecclesiastical History of Middle Ages (6052)
Basic information
Ecclesiastical History of Middle Ages
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Dějiny křesťanství raného, vrcholného a pozdního středověku, od Řehoře Velikého po florentský koncil.
Ecclesiastical History of Middle Ages
únor 2020 - květen 2020
únor 2020 - květen 2020
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Ecclesiastical History of Middle Ages
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Pondelí 14:35 – 16:05
Monday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html