Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Ecclesiastical History of the 19th and 20th Cen. (6051)
Basic information
Ecclesiastical History of the 19th and 20th Cen.
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Předmět pokrývá základní trendy církevních dějin 19.-20. století. Zabývá se fenoménem sekularizace, vývoje vztahu církve, státu a společností a proměnami mentalit této doby. Zvláštní těžiště je položeno na dějiny obou koncilů katolické církve. Cílem je porozumění historickému vývoji a současné situaci církví a náboženství v západní společnosti.
Ecclesiastical History of the 19th and 20th Cen.
únor 2020 - květen 2020

1. Francouzská revoluce a její dopady
2. Sekularizace a dechristianizace západní společnosti
3. Vznik a konec katolického liberalismu
4. Pontifikát papeže Pia IX. jako symbol piánské éry
5. První vatikánský koncil
6. Nový styl papežství Lva XIII.
7. Modernismus a antimodernistická krize
8. Církev v meziválečném období
9. Druhý vatikánský koncil a jeho recepce
únor 2020 - květen 2020

1. Francouzská revoluce a její dopady
2. Sekularizace a dechristianizace západní společnosti
3. Vznik a konec katolického liberalismu
4. Pontifikát papeže Pia IX. jako symbol piánské éry
5. První vatikánský koncil
6. Nový styl papežství Lva XIII.
7. Modernismus a antimodernistická krize
8. Církev v meziválečném období
9. Druhý vatikánský koncil a jeho recepce
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Ecclesiastical History of the 19th and 20th Cen.
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Úterý 12:50 – 14:20
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html