Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
History of Jewish Culture 2 (6050)
Basic information
History of Jewish Culture 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Kurz poskytne základní orientaci ve zdrojích evropské kultury se zaměřením na vliv hebrejského písemnictví, synagogálního ritu, interpretaci výtvarného vyjádření v hmotné hebrejské kultuře se zaměřením na specifika aškenázských obcí. Ve druhém semestru bude kurz ukončen ústní zkouškou.
History of Jewish Culture 2
únor 2020 - květen 2020

Kurz se ve druhém semestru zaměří na témata:
1. Postavení Židů v majoritní společnosti,
2. Charakter a struktura židovské obce,
3. Vývoj synagogální architektury,
4. Aškenázská a sefardská učenost a její recepce v Českých zemích,
5. Hebrejské iluminované manuskripty, hebrejské tiskařské domy,
6. Židovské sběratelství v 19. století,
7. Přehled historie židovských obcí v Čechách a na Moravě od počátku do 20. století.
únor 2020 - květen 2020

Kurz se ve druhém semestru zaměří na témata:
1. Postavení Židů v majoritní společnosti,
2. Charakter a struktura židovské obce,
3. Vývoj synagogální architektury,
4. Aškenázská a sefardská učenost a její recepce v Českých zemích,
5. Hebrejské iluminované manuskripty, hebrejské tiskařské domy,
6. Židovské sběratelství v 19. století,
7. Přehled historie židovských obcí v Čechách a na Moravě od počátku do 20. století.
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
Mgr. et Mgr. Sylva Ondrejičková, Th.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
History of Jewish Culture 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Bude upřesněn podle rozvrhu.
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html