Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Czech and Central European Renaissance 2 (6049)
Basic information
Czech and Central European Renaissance 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Předmět je pokračováním kurzu, který probíhal v ZS a který byl zaměřen na období vlády Jagellonců v českých zemích. LS se věnuje obdobným způsobem architektuře, malířství, sochařství a okrajově též uměleckému řemeslu ve střední Evropě (zvláště v Čechách a na Moravě) v období vlády Ferdinanda I. Habsburského, Maxmiliána II. a Rudolfa II. Přednášky se věnují evropským souvislostem, fenoménu humanismu, klíčovým postavám a jevům v umění ve středoevropském prostoru. Důraz je nyní kladen na způsoby umělecké reprezentace panovníků, šlechty, církve a měšťanstva.

Nedílnou součástí přednášek je dataprojekce obrazového materiálu a příležitostné exurze na výstavy či do vybraných lokalit.
Czech and Central European Renaissance 2
únor 2020 - květen 2020
únor 2020 - květen 2020
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
Czech and Central European Renaissance 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Úterý 12:00 – 13:30
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html