Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Art of Antiquity 2 (6048)
Basic information
Art of Antiquity 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Kurs seznámí studenty s vývojem řeckého, etruského a římského umění. Přehled sochařské tvorby obsáhne vývoj od daidalského stylu až po sochařskou tvorbu pozdní antiky. Důraz bude kladen nejenom na skulpturu votivní ale
také na skulpturu architektonickou. Pozornost bude rovněž věnována produkci keramiky a vázovému malířství, které má z hlediska studia kulturních dějin starověku nezastupitelný význam. Představen bude vývoj nástěnného
malířství, resp. malířství etruské, makedonské a římské. V části věnované ostatnímu umění bude důraz kladen zejména na výrobu lamp, drobných terakot, šperkařství a kamenořezačství.
Art of Antiquity 2
únor 2020 - květen 2020
únor 2020 - květen 2020
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
Art of Antiquity 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Středa 8:30 – 10:00
Wednesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html