Church Liturgical Objects and Vestments (6047)
Basic information
Church Liturgical Objects and Vestments
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Kurz církevního užitého umění má obeznámit posluchače s církevním prostředím bohoslužebných prostor v Katolické církvi a její výbavou. Důraz bude kladen na liturgické potřeby (nádoby, textil, hudební nástroje ad.) v kontextu chrámového či klášterního prostředí.

Přednášky se budou konat jak v učebně, tak v terénu.
Church Liturgical Objects and Vestments
- Funkce jednotlivých předmětů a rouch, jejich symbolický význam.
- Historický vývoj od antiky do novověku.
- Církevní liturgické předměty a roucha z hlediska dějin umění.
- Úcta k relikviím, chrámové poklady a jejich kulturněhistorický přínos a jejich památková ochrana a restaurování.
- Bohoslužebný prostor - seznámení se s liturgickým prostorem
- Funkce jednotlivých předmětů a rouch, jejich symbolický význam.
- Historický vývoj od antiky do novověku.
- Církevní liturgické předměty a roucha z hlediska dějin umění.
- Úcta k relikviím, chrámové poklady a jejich kulturněhistorický přínos a jejich památková ochrana a restaurování.
- Bohoslužebný prostor - seznámení se s liturgickým prostorem
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
Church Liturgical Objects and Vestments
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Úterý 15:30 – 17:00
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020