Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
World Museums and Galleries (6046)
Basic information
World Museums and Galleries
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Pozornost bude soustředěna na vazby mezi Evropou a USA. Pro americký dějepis umění představuje diskurz o sbírkách evropského umění jednu ze zásadních otázek. Bude sledováno téma americké kultury a sbírek starých evropských mistrů v sociokulturním kontextu. Formování a růst amerických sbírek je založeno na evropských vzorech, a právě z tohoto pohledu budou zkoumány americké sbírky. Nejprve byly vytvořeny soukromé sbírky. Otázkou je, kdo je vytvořil a proč, což velmi úzce souvisí s otázkou spojenou se společenskou a politickou situací v USA v letech 1870–1930. Další otázkou je, co ovlivnilo vkus amerických sběratelů, co definovalo výběr „umění“, které sbírali. Umění evropských starých mistrů hrálo pro utváření amerických sbírek zásadní roli.
World Museums and Galleries
-
-
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
World Museums and Galleries
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Čtvrtek 10:15 – 11:45
Thursday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html