Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Special Questions of Christian Iconography 2 (6045)
Basic information
Special Questions of Christian Iconography 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Cílem tohoto předmětu, který je přednášen dva semestry je prohloubit znalosti posluchačů o metodě a hlavních námětech křesťanské ikonografie. V úvodních přednáškách jde o objasnění základních pojmů. Metoda pak je demonstrována na vybraných dílech českého a světového umění všech epoch, a to s přihlédnutím k ikonografii jednotlivého díla i celků.

Druhý semestr pak je věnován jednotlivým námětům křesťanské ikonografie (zrození křesťanské ikonografie v raně křesťanské společnosti, text a obraz, Zvěstování Panně Marii, Narození Páně, Ukřižování atd.)
Special Questions of Christian Iconography 2
-
-
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
Special Questions of Christian Iconography 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Místo a čas bude upřesněn podle rozvrhu.
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html