Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Christian Iconography 2 (6040)
Basic information
Christian Iconography 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Cílem tohoto předmětu, je seznámit posluchače s metodou a hlavními náměty křesťanské ikonografie. V úvodních přednáškách jde o objasnění základních pojmů (ikonografie, ikonologie, umělecké dílo v kontextu atd.). Metoda pak je demonstrována na vybraných dílech českého a světového umění všech epoch, a to s přihlédnutím k ikonografii jednotlivého díla i celků.

Druhý semestr pak je věnován jednotlivým námětům křesťanské ikonografie.
Christian Iconography 2
-
-
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
Christian Iconography 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Středa 13:45 – 15:15
Wednesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html