Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
The Italian Renaissance and Mannerism 2 (6039)
Basic information
The Italian Renaissance and Mannerism 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Téma: Leonardo da Vinci a Raffaello Sanzio

Cyklus přednášek v zimním a letním semestru představí dva hlavní protagonisty vrcholné renesance v Itálii. Zaměří se na jejich kresby a malířská díla. Poučí o jejich názorech na umění, které napsali a publikovali. Pokusí se srovnat jejich díla, a to s ohledem na zdroje, ze kterých se učili nebo kterými byli v dalším uměleckém tvoření ovlivněni. Vyvstane zde otázka, jak se navzájem ovlivňovali. Zohledněn bude také jejich vliv na umění v Itálii v 16. století.
The Italian Renaissance and Mannerism 2
-
-
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
The Italian Renaissance and Mannerism 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Středa 10:15 – 11:45
Wednesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html