Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Gothic architecture 2 (6038)
Basic information
Gothic architecture 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Panovníci, členové vladařských rodů, církevní hodnostáři a velmožové hráli v minulosti velmi významnou úlohu při vzniku důležitých staveb a uměleckých děl. Ta patřila k důležitým prostředkům panovnické reprezentace. Osobnostem vynikajících objednavatelů věnuje dějepis umění v posledních desetiletích výraznou pozornost. Mezi zakladateli, stavebníky a objednavateli uměleckých děl figuruje řada českých knížat a králů z rodu Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců. S členy těchto rodů je spjat vznik řady významných staveb a uměleckých děl. Pozornost je
věnována úloze architektury a uměleckých děl v panovnické reprezentaci, jejich duchovním kořenům, ideovým kódům, ikonografii a stylovému charakteru.
Gothic architecture 2
Tématické okruhy

1. Počátky gotické architektury ve Francii. Opat Suger a Saint Denis
2. Řád cisterciáků a jeho klášterní stavby
3. Francouzská architektura v době krále Ludvíka IX. Svatého
4. Francouzská architektura v pozdním 13. a ve 14. století
5. Gotická architektura v Itálii
6. Počátky gotické architektury v Německu, Rakousku a v dalších zemích střední Evropy
7. Architektura v době okolo roku 1300
8. Rod Parléřů a jeho stavby
9. Počátky gotické architektury v Čechách a na Moravě
10. Cisterciácké kláštery v českých zemích ve 13. Století
11. Architektura v době krále Přemysla Otakara II.
12. Významné stavby z doby vlády krále Václava II.
13. Architektura v českých zemích v první polovině 14. Století
14. Fundace Karla IV.
15. Praha Karla IV.
16. Katedrála sv. Víta
17. Petr Parléř a jeho stavby
18. Architektura v českých zemích na konci 14. a na začátku 15. Století
19. Husitské obrazoborectví
20. Významné stavby z doby vlády krále Jiřího z Poděbrad
21. Pozdní gotiky za vlády králů z rodu Jagellonců
22. Benedikt Ried a jeho stavby
23. Architektura ve městech v době Jagellonské
24. Pozdně gotické hrady v českých zemích
25. Nástup renesance v pozdním 15 a v první čtvrtině 16. století
Tématické okruhy

1. Počátky gotické architektury ve Francii. Opat Suger a Saint Denis
2. Řád cisterciáků a jeho klášterní stavby
3. Francouzská architektura v době krále Ludvíka IX. Svatého
4. Francouzská architektura v pozdním 13. a ve 14. století
5. Gotická architektura v Itálii
6. Počátky gotické architektury v Německu, Rakousku a v dalších zemích střední Evropy
7. Architektura v době okolo roku 1300
8. Rod Parléřů a jeho stavby
9. Počátky gotické architektury v Čechách a na Moravě
10. Cisterciácké kláštery v českých zemích ve 13. Století
11. Architektura v době krále Přemysla Otakara II.
12. Významné stavby z doby vlády krále Václava II.
13. Architektura v českých zemích v první polovině 14. Století
14. Fundace Karla IV.
15. Praha Karla IV.
16. Katedrála sv. Víta
17. Petr Parléř a jeho stavby
18. Architektura v českých zemích na konci 14. a na začátku 15. Století
19. Husitské obrazoborectví
20. Významné stavby z doby vlády krále Jiřího z Poděbrad
21. Pozdní gotiky za vlády králů z rodu Jagellonců
22. Benedikt Ried a jeho stavby
23. Architektura ve městech v době Jagellonské
24. Pozdně gotické hrady v českých zemích
25. Nástup renesance v pozdním 15 a v první čtvrtině 16. století
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
Gothic architecture 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Pondělí 16:20 – 17:50
Monday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html