Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Architecture of the 19th century 2 (6037)
Basic information
Architecture of the 19th century 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Cílem předmětu je získat orientaci v dějinách architektury v českých zemích od konce 18. století do počátku 20. století v kontextu společenských změn a stavebního vývoje monarchie a střední Evropy. Přednášky představí klíčové tendence a stavby realizované na území Čech a Moravy a osobnosti zde činné. Důraz bude kladen také na lokální specifika a „národní“ diskurz architektury diskutovaný v oborovém tisku. V rámci cyklu budou dvě přednášky doplněny vstupem hostů – architektů, specializujících se na danou problematiku v rámci rekonstrukcí staveb a
rozvoje sídel. Cyklus navazuje na přednášky zimního semestru věnované světové architektuře.
Student po úspěšném absolvování předmětu získá přehled o tendencích v architektuře od konce 18. století do počátku 20. století na pozadí společenského a myšlenkového kontextu jejich vzniku. Pozná klíčové architekty a
stavby, bude schopen kriticky vyhodnotit jejich architektonické kvality a klíčové stylové prvky.
Architecture of the 19th century 2
Klasicismus a empír ve službách nobility (Kačina, Kynžvart, Nové Hrady ad.)

Zámky uprostřed přírody - koncepce romantismu, zrod parku

Regotizace a rekonstrukce šlechtických sídel - (Hluboká, Žleby, Sychrov, Lednice)

Bernard Grueber a recepce gotiky

Ignác Ullmann, Josef Zítek, Antonín Barvitius - recepce renesance

Dostavba katedrály v Praze (Kranner, Mocker, Hilbert)

„Hledání národního slohu“ (A. Wiehl, J. Vejrych)

Venkovská a lidová architektura - její vliv a ochrana

Urbanistický rozvoj historických měst a „zrození velkoměsta“

Nástup moderny

Přednáška 21. 2. 2020 bude probíhat buď formou účasti na mezioborovém sympoziu ke kultuře 19. století v Plzni (40. ročník sympozia se koná ve dnech 20. -22. 23. 2020 v Západočeském muzeu v Plzni) nebo formou exkurze, jejíž termín bude v průběhu semestru upřesněn)
Klasicismus a empír ve službách nobility (Kačina, Kynžvart, Nové Hrady ad.)

Zámky uprostřed přírody - koncepce romantismu, zrod parku

Regotizace a rekonstrukce šlechtických sídel - (Hluboká, Žleby, Sychrov, Lednice)

Bernard Grueber a recepce gotiky

Ignác Ullmann, Josef Zítek, Antonín Barvitius - recepce renesance

Dostavba katedrály v Praze (Kranner, Mocker, Hilbert)

„Hledání národního slohu“ (A. Wiehl, J. Vejrych)

Venkovská a lidová architektura - její vliv a ochrana

Urbanistický rozvoj historických měst a „zrození velkoměsta“

Nástup moderny

Přednáška 21. 2. 2020 bude probíhat buď formou účasti na mezioborovém sympoziu ke kultuře 19. století v Plzni (40. ročník sympozia se koná ve dnech 20. -22. 23. 2020 v Západočeském muzeu v Plzni) nebo formou exkurze, jejíž termín bude v průběhu semestru upřesněn)
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Eva Bendová, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
Architecture of the 19th century 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Pátek 8:30 – 10:00
Friday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html