Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Bohemian Wood Painting of 14th-15th Centuries (6033)
Basic information
Bohemian Wood Painting of 14th-15th Centuries
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
1. Základní literatura a prameny ke studiu deskové malby v Čechách. Metodologické přístupy ke studiu deskové malby v Čechách
2. Zrození gotického stylu v deskové malbě v Itálii a ve Francii.
3. Situace malířství v Čechách na přelomu 13. a 14. století
4. Jan IV. z Dražic jako donátor uměleckých děl. Čechy a Avignon.
5. Deskové a nástěnné malířství za vlády krále Jana Lucemburského. Otázky dvorského stylu
6. Itálie a Čechy v první polovině 14. století
7. Kresebný styl a počátky české deskové malby
8. Mistr vyšebrodského oltáře a jeho zahraniční paralely
9. Mistr Theodorik a dvorský okruh
10. Malířská výzdoba hradu Karlštejna
11. Malířská tvorba 70-80. let 14. století v Čechách
12. Deskové malířství ve Francii za vlády Karla V. a Karla VI
13. Zrození Krásného slohu v Čechách jako české varianty Internacionálního slohu
14. Mistr Třeboňského oltáře a Krásný sloh
15. Krásný sloh v Čechách před husitskými válkami
16. Zrození husitského obrazoborectví
Bohemian Wood Painting of 14th-15th Centuries
-
-
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
Bohemian Wood Painting of 14th-15th Centuries
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Středa 12:00 – 13:30
Wednesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html