Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Baroque art in Bohemia and Moravia 2 (6032)
Basic information
Baroque art in Bohemia and Moravia 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Oba semestry budou zaměřeny na interpretaci vybraných uměleckých děl v širším kontextu se speciálním zaměřením na malbu 17. a 18. století v Čechách a na Moravě (oltářní obrazy, portréty, krajinomalba ad.) Přednášky budou koncipovány jako metodologicky propracované hlubší sondy do konkrétních případů interpretací uměleckých památek. V kurzu bude kladen velký důraz na prohloubení znalostí sakrální i profánní ikonografie, na vzájemnou provázanost prostoru a zvolených ikonografických námětů. Přednášky budou věnovány hlavním malířským osobnostem českého uměleckého prostředí (Karel Škréta, Antonín Stevens, Jan Jiří Hering, Jan Jiří Heinsch, Petr Brandl, Michael Willmann, Jak Kryštof Liška ad.)
Baroque art in Bohemia and Moravia 2
1) Jak Kryštof Liška
2) Petr Brandl
3) Václav Vavřinec Reiner
1) Jak Kryštof Liška
2) Petr Brandl
3) Václav Vavřinec Reiner
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
Baroque art in Bohemia and Moravia 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Pondelí 8:30 – 10:00
Monday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html