Baroque architecture in Bohemia and Moravia 2 (6031)
Basic information
Baroque architecture in Bohemia and Moravia 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Na vybraných příkladech budou představeny jak různé metodologické přístupy k fenoménu středoevropské barokní architektury, tak především specifická témata, která budou spolu s výběrovými okruhy z oblasti architektonické teorie a technologie barokního stavitelství sledovat období 17. a 18. století. Přednáškový cyklus je zaměřen na jednotlivá specifika (protobaroko, radikálně dynamická skupina, barokní gotika, vídeňsky orientovaná architektura atd.) zasazená v širším středoevropském kontextu.
Baroque architecture in Bohemia and Moravia 2
-
-
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
Baroque architecture in Bohemia and Moravia 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Středa 8:30 – 10:00
Wednesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020