Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Architecture of the 20th century 2 (6030)
Basic information
Architecture of the 20th century 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Systematický kurs dějin architektury 20. století. Důraz je kladen na architekturu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, důsledně zasazovanou do kontextu architektury evropské, resp. světové. Kurs zároveň uvádí do problematiky historiografie architektury 20. století jako součásti dějin umění a exponuje její základní teoretické a metodologické otázky.
Architecture of the 20th century 2
1. Architektura 20. století a dějiny umění
2. Moderna a architektura 19. století I –
legitimizace
3. Moderna a architektura 19. století II – opozice
4. Nástup moderny a problém architektonické pravdy
5. Expresionismus v evropské architektuře
6. Expresionismus a český kubismus
7. Teoretický podklad českého
kubismu
8. Hledání architektonického stylu mladé československé republiky v evropském kontextu
9. Centra evropské avantgardy a jejich ohlas v české architektuře
10. Americká architektura a její ohlas v české architektuře
11. Ruský konstruktivismus a jeho ohlas v české architektuře
12. Purismus a nástup funkcionalismu
13. Český funkcionalismus a internacionální hnutí nové architektury
14. Moderna a proměny sídel
15. Italská fašistická architektura a architektura Třetí říše
16. Likvidace ruské avantgardy, socialistický realismus a česká architektura
17. Problém historismu ve 20. století
18. Architektura a II. světová válka
19. Internacionální moderna po II. světové válce
20. Utopická architektura ve 20. století I
21. Utopická architektura ve 20. století II
22. Krize moderny a její kritiky
23. Problém postmoderny
24. Stylové tendence světové architektury 2. poloviny 20. století
25. Česká architektura a urbanismus 50. a 60. let 20. století
26. Česká architektura a urbanismus 70. a 80. let 20. století
27. Česká architektura a urbanismus 90. let 20. století a počátku 21. století
28. Architektura 20. století jako předmět dějin umění
1. Architektura 20. století a dějiny umění
2. Moderna a architektura 19. století I –
legitimizace
3. Moderna a architektura 19. století II – opozice
4. Nástup moderny a problém architektonické pravdy
5. Expresionismus v evropské architektuře
6. Expresionismus a český kubismus
7. Teoretický podklad českého
kubismu
8. Hledání architektonického stylu mladé československé republiky v evropském kontextu
9. Centra evropské avantgardy a jejich ohlas v české architektuře
10. Americká architektura a její ohlas v české architektuře
11. Ruský konstruktivismus a jeho ohlas v české architektuře
12. Purismus a nástup funkcionalismu
13. Český funkcionalismus a internacionální hnutí nové architektury
14. Moderna a proměny sídel
15. Italská fašistická architektura a architektura Třetí říše
16. Likvidace ruské avantgardy, socialistický realismus a česká architektura
17. Problém historismu ve 20. století
18. Architektura a II. světová válka
19. Internacionální moderna po II. světové válce
20. Utopická architektura ve 20. století I
21. Utopická architektura ve 20. století II
22. Krize moderny a její kritiky
23. Problém postmoderny
24. Stylové tendence světové architektury 2. poloviny 20. století
25. Česká architektura a urbanismus 50. a 60. let 20. století
26. Česká architektura a urbanismus 70. a 80. let 20. století
27. Česká architektura a urbanismus 90. let 20. století a počátku 21. století
28. Architektura 20. století jako předmět dějin umění
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
Architecture of the 20th century 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Čtvrtek 10:15 – 11:45
Thursday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html