Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Základy koučinku pro pedagogické pracovníky (6024)
Basic information
Základy koučinku pro pedagogické pracovníky
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Vzdělávací program je zaměřen na specifickou metodu koučinku a její aplikaci a využití ve školním prostředí. Účastníci pochopí teoretické základy koučinku, naučí se vést koučovací rozhovor, pracovat s metodou GROW a využívat tyto techniky při práci se žáky, v komunikaci s rodiči a kolegy, případně při vedení lidí.
MŠMT
11914/2017-1
Adult education and educational management
Základy koučinku pro pedagogické pracovníky
Koučink I - Úvod do koučování a základní techniky-
2 setkání po 8 hodinách

První setkání (8VH)
Úvod do koučování, podstata koučinku, historie koučinku 2 hodiny
Pozice OK - OK 2 hodiny
Metody GROW I a DUO (důvěra, uvědomění, odpovědnost)
Zaměření na G: Goals - nastavení cílů v koučovacím rozhovoru včetně praktického nácviku
Vymezení koučinku a jeho postavení mezi ostatními metodami: koučink, mentorink, poradenství, trénink, konzultace
Metody GROW I a DUO (důvěra, uvědomění, odpovědnost)
Zaměření na G: Goals - nastavení cílů v koučovacím rozhovoru včetně praktického nácviku

Druhé setkání (8VH)
Zpětná vazba - popisný jazyk, konstruktivní zpětná vazba. Rozdíl mezi popisem, hodnocením a interpretací
Grow II - nácvik část R - realita, popis stávající situace
GROW III - nácvik části O - options - možnosti

Koučink II - Techniky koučinku, psychologie v koučinku, aplikace do školního prostředí
2 setkání po 8 hodinách

Třetí setkání (8VH)
GROW IV - Will - akční kroky, včetně praktického nácviku
Základní techniky inner game a jejich využitelnost v koučování
Operacionalizace proměnných
Práce se stresem v koučování včetně nácviku nástrojů pracující se stresem v koučování

Čtvrté setkání (8VH)
Metody SMARTER, balanční kolo - ukázka a praktický nácvik
Koučovací šipka, raport - ukázka + praktický nácvik
Aplikace principů koučinku do školního prostředí, vedení rozhovorů s rodiči, práce se žáky, komunikace s kolegy, práce v týmu, vedení lidí


Koučink I - Úvod do koučování a základní techniky-
2 setkání po 8 hodinách

První setkání (8VH)
Úvod do koučování, podstata koučinku, historie koučinku 2 hodiny
Pozice OK - OK 2 hodiny
Metody GROW I a DUO (důvěra, uvědomění, odpovědnost)
Zaměření na G: Goals - nastavení cílů v koučovacím rozhovoru včetně praktického nácviku
Vymezení koučinku a jeho postavení mezi ostatními metodami: koučink, mentorink, poradenství, trénink, konzultace
Metody GROW I a DUO (důvěra, uvědomění, odpovědnost)
Zaměření na G: Goals - nastavení cílů v koučovacím rozhovoru včetně praktického nácviku

Druhé setkání (8VH)
Zpětná vazba - popisný jazyk, konstruktivní zpětná vazba. Rozdíl mezi popisem, hodnocením a interpretací
Grow II - nácvik část R - realita, popis stávající situace
GROW III - nácvik části O - options - možnosti

Koučink II - Techniky koučinku, psychologie v koučinku, aplikace do školního prostředí
2 setkání po 8 hodinách

Třetí setkání (8VH)
GROW IV - Will - akční kroky, včetně praktického nácviku
Základní techniky inner game a jejich využitelnost v koučování
Operacionalizace proměnných
Práce se stresem v koučování včetně nácviku nástrojů pracující se stresem v koučování

Čtvrté setkání (8VH)
Metody SMARTER, balanční kolo - ukázka a praktický nácvik
Koučovací šipka, raport - ukázka + praktický nácvik
Aplikace principů koučinku do školního prostředí, vedení rozhovorů s rodiči, práce se žáky, komunikace s kolegy, práce v týmu, vedení lidí


12
Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, dále učitelé MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta UK, Praha
Dates and duration
2019/2020
summer semester, January
Short-time
32 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
9000 Kč / programme
osvobozeno
Application
přihláška: www.kamv.cz
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
30.06.2020
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Further information
www.kamv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html