Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Pedagogický pracovník v roli projektového manažera (6023)
Basic information
Pedagogický pracovník v roli projektového manažera
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Cílem kurzu/vzdělávacího programu je seznámit účastníky vzdělávání v obecném i praktickém pojetí se základními principy řízení projektů v rámci jejich životního cyklu a v souladu se světovými trendy moderního projektového managementu. Důraz je kladen na základní terminologii v oblasti řízení projektu, na oblast projektového řízení, procesy projektového managementu, fází projektu, řízení projektových prací, projektovou kontrolu a uzavření projektu. Součástí je i téma osobnosti projektového manažera, jeho etiky a certifikace. Absolvování kurzu/vzdělávacího programu by pak mělo přispět ke komplexnímu pochopení všech základních aspektů projektového řízení a mělo by být návodem pro začínající projektové manažery v praxi.
MŠMT
11914/2017-1
Adult education and educational management
Pedagogický pracovník v roli projektového manažera
Tematické bloky:
1 Projekt, jeho příprava a plánování – 2 hodiny
2 Rozpočet projektu – 1 hodina
3 Realizace projektu, komunikace a pracovní porady – 1 hodina
4 Monitorování, kontrola a proces uzavření projektu – 1 hodina
5 Řízení projektu, styly vedení – 1 hodina
6 Projektový manažer, etika v práci manažera – 2 hodiny
Tematické bloky:
1 Projekt, jeho příprava a plánování – 2 hodiny
2 Rozpočet projektu – 1 hodina
3 Realizace projektu, komunikace a pracovní porady – 1 hodina
4 Monitorování, kontrola a proces uzavření projektu – 1 hodina
5 Řízení projektu, styly vedení – 1 hodina
6 Projektový manažer, etika v práci manažera – 2 hodiny
20
Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, učitelé MŠ, učitelé 1. st. ZŠ, učitelé 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta UK, Praha
Dates and duration
2019/2020
summer semester, January
Short-time
8 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
2400 Kč / programme
osvobozeno
Application
přihláška: www.kamv.cz
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
30.06.2020
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Further information
www.kamv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html