Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Využití ICT ve škole (6022)
Basic information
Využití ICT ve škole
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Vzdělávací program je zaměřený na projektové řízení zavádění informačních technologií do škol a školských zařízení. Zabývá se přípravou, efektivním řízením a vyhodnocováním projektů v oblasti informačních technologií, zejména v oblasti využití informačních technologií ve výuce a seznámením s možnostmi současných platforem.
MŠMT
11914/2017-1
Adult education and educational management
Využití ICT ve škole
1. Úvod do informačních technologií na školách a jejich využití
(2 vyučovací hodiny)
− Informační technologie obecně, proces digitalizace, současné trendy v průmyslu a obchodu
− Informační technologie ve školství, jejich využívání, přehled jednotlivých platforem
− Nová média, internet, sociální sítě, cloudové služby, informační systémy
− Aplikace IT (mobilní aplikace, e-learningové trendy, gamifikace, IoT, 3D tisk aj.)

2. Zavádění informačních technologií, projektové řízení
(2 vyučovací hodiny)
− Metody řízení IT projektu (agilní přístupy, zapojení studentů)
− Kritéria úspěšnosti, ROI, dopad na rozvoj školy, kybernetická bezpečnost, GDPR
− Ukázkové případy, chybné a správné přístupy, praktické rady při stanovení cílů projektu

3. Praktické uplatnění informačních technologií ve výuce
(2 vyučovací hodiny)
− Využití platformy mobilních aplikací ve výuce a v samostudiu
− Využívání informačních systémů školy, cloudové řešení vs klasické systémy, data mining
− IT a tvořivost, inovativní projekty, platformy Lego robotics, Appinventor, obsah výuky IT
− Rozbor kritických názorů na digitalizaci a zavádění IT do škol, zamyšlení a diskuse
− Úspěšnost a vyhodnocení IT projektů zaměřených na zlepšení výuky
1. Úvod do informačních technologií na školách a jejich využití
(2 vyučovací hodiny)
− Informační technologie obecně, proces digitalizace, současné trendy v průmyslu a obchodu
− Informační technologie ve školství, jejich využívání, přehled jednotlivých platforem
− Nová média, internet, sociální sítě, cloudové služby, informační systémy
− Aplikace IT (mobilní aplikace, e-learningové trendy, gamifikace, IoT, 3D tisk aj.)

2. Zavádění informačních technologií, projektové řízení
(2 vyučovací hodiny)
− Metody řízení IT projektu (agilní přístupy, zapojení studentů)
− Kritéria úspěšnosti, ROI, dopad na rozvoj školy, kybernetická bezpečnost, GDPR
− Ukázkové případy, chybné a správné přístupy, praktické rady při stanovení cílů projektu

3. Praktické uplatnění informačních technologií ve výuce
(2 vyučovací hodiny)
− Využití platformy mobilních aplikací ve výuce a v samostudiu
− Využívání informačních systémů školy, cloudové řešení vs klasické systémy, data mining
− IT a tvořivost, inovativní projekty, platformy Lego robotics, Appinventor, obsah výuky IT
− Rozbor kritických názorů na digitalizaci a zavádění IT do škol, zamyšlení a diskuse
− Úspěšnost a vyhodnocení IT projektů zaměřených na zlepšení výuky
15
Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, učitelé 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Martin Kursch, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta UK, Praha
Dates and duration
2019/2020
summer semester, January
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1980 Kč / programme
osvobozeno
Application
přihláška: www.kamv.cz
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
30.06.2020
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Further information
www.kamv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html