Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Vizualizace dat v prezentacích (6021)
Basic information
Vizualizace dat v prezentacích
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Cílem vzdělávacího programu je zajistit jasnou čitelnost a přehlednost dat prezentovaných učiteli nebo jinými pedagogickými pracovníky. Ať už se jedná o tabulky, grafy nebo jiné vizualizace, klíčové by mělo jednoznačně být, zda budou žáci (studenti) našemu sdělení rozumět. V tomto kurzu se zaměříme na prezentaci dat pomocí různých druhů vizualizací. Účastníci se naučí, jak prezentovat tabulky pochopitelným způsobem, jak přitáhnou pozornost k tomu nejdůležitějšímu a jak zajistit, že se žáci (studenti) v důležitých datech budou efektivně orientovat.
MŠMT
11914/2017-1
Adult education and educational management
Vizualizace dat v prezentacích
Tematické bloky:
1. Obecné zásady vizualizace dat (1 h)
2. Základy Gestaltismu (1 h)
3. Designové principy používané při vizualizaci dat (0,5 h)
4. Prezentování a tvorba tabulek (0,5 h)
5. Prezentování a tvorba grafů (0,5 h)
6. Animace při vizualizaci dat (0,5 h)
7. Schémata a procesy (1 h)
8. Další techniky vizualizace (1 h)
Tematické bloky:
1. Obecné zásady vizualizace dat (1 h)
2. Základy Gestaltismu (1 h)
3. Designové principy používané při vizualizaci dat (0,5 h)
4. Prezentování a tvorba tabulek (0,5 h)
5. Prezentování a tvorba grafů (0,5 h)
6. Animace při vizualizaci dat (0,5 h)
7. Schémata a procesy (1 h)
8. Další techniky vizualizace (1 h)
12
Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, učitelé 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta UK, Praha
Dates and duration
2019/2020
summer semester, January
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1980 Kč / programme
osvobozeno
Application
přihláška: www.kamv.cz
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
30.06.2020
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Further information
www.kamv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html