Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Tvorba moderních powerpointových prezentací (6020)
Basic information
Tvorba moderních powerpointových prezentací
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Vzdělávací program je zaměřený na tvorbu designových a vizuálně poutavých powerpoinotvých prezentací, které budou nejen plně podporovat edukační sdělení, ale budou rovněž odpovídat současným vizuálním nárokům. Zaměříme se na základní designové principy a jejich přenositelnost do praxe, zjistíme, jak a jestli využívat obrázky, uvědomíme si důležitost kontrastu pro přitahování pozornosti publika a ukážeme si, jak pracovat s textem v prezentacích. Designová čistota, jasnost a pochopitelnost prezentací hraje v současné pedagogice a didaktice zásadní roli.
MŠMT
11914/2017-1
Adult education and educational management
Tvorba moderních powerpointových prezentací
Tematické bloky:
1. Pozornost publika a její udržování u powerpointových prezentací (0,5 h)
2. Základní designové principy (2 h)
3. Obrázky v prezentacích (1 h)
4. Důležitost prázdného prostoru pro design (0,5 h)
5. Velikost textu a používání odrážek (0,5 h)
6. Animace a přechody (0,5 h)
7. Techniky práce s PowerPointem pro zvýšení efektivity (1 h)
Tematické bloky:
1. Pozornost publika a její udržování u powerpointových prezentací (0,5 h)
2. Základní designové principy (2 h)
3. Obrázky v prezentacích (1 h)
4. Důležitost prázdného prostoru pro design (0,5 h)
5. Velikost textu a používání odrážek (0,5 h)
6. Animace a přechody (0,5 h)
7. Techniky práce s PowerPointem pro zvýšení efektivity (1 h)
12
Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, učitelé 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta UK, Praha
Dates and duration
2019/2020
summer semester, January
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1980 Kč / programme
osvobozeno
Application
přihláška: www.kamv.cz
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
30.06.2020
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Further information
www.kamv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html