Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR (6018)
Basic information
Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Práce s dokumenty je nezbytnou součástí každodenního života jejich původce, škol nevyjímaje. Jak motivovat zaměstnance, aby s dokumenty správně zacházeli? Jak zkrátit čas, který musí být věnován péči o dokumenty? Nastavení procesu oběhu dokumentů je třeba v praxi přizpůsobit provozním podmínkám jednotlivých původců tak, aby byl efektivní a co nejméně zatěžoval. Práce s dokumenty musí probíhat v souladu nejen s archivní legislativou, ale i s GDPR, aby nedošlo k porušení zásad ochrany osobních údajů.
Seminář je zaměřený na praktickou aplikaci právních předpisů v oblasti archivnictví a spisové služby v prostředí škol a školských zařízení. Obsah semináře vychází z legislativní povinnosti škol vést spisovou službu, pečovat o dokumenty a umožnit výběr archiválií.
MŠMT
11914/2017-1
Adult education and educational management
Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR
Tematické bloky:

2 hodiny
• platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby;
• platná legislativa v oblasti GDPR
• základní pojmy v archivnictví, spisové službě;
• povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby;

2 hodiny
• oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání);
• podací deník vs. software elektronické spisové služby;
• tvorba spisu;
• skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce;

2 hodiny
• spisová rozluka;
• vedení spisové služby v mimořádných situacích;
• tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu;
• aktuality k datu konání semináře.
Tematické bloky:

2 hodiny
• platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby;
• platná legislativa v oblasti GDPR
• základní pojmy v archivnictví, spisové službě;
• povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby;

2 hodiny
• oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání);
• podací deník vs. software elektronické spisové služby;
• tvorba spisu;
• skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce;

2 hodiny
• spisová rozluka;
• vedení spisové služby v mimořádných situacích;
• tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu;
• aktuality k datu konání semináře.
15
Pedagogičtí pracovníci - ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
RNDr. Ing. Eva Urbanová
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta UK, Praha
Dates and duration
2019/2020
summer semester, January
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1980 Kč / programme
osvobozeno
Application
přihláška: www.kamv.cz
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
30.06.2020
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Further information
www.kamv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html