Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Sociálně-právní problematika pedagogické praxe (6017)
Basic information
Sociálně-právní problematika pedagogické praxe
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Vzdělávací program je zaměřen na aktuální oblasti práva pro pedagogickou praxi v kontextu sociálně právní problematiky ve vztahu k prevenci a ochraně dětí a mládeže. K základním manažerským dovednostem všech řídících pedagogických pracovníků náleží aplikační dovednosti z oblasti školského práva, sociálně právní problematiky, pracovního práva a všech bezpečnostních předpisů pro provoz školských a vzdělávacích zařízení. Posluchačům je poskytnut ucelený výklad a na příkladech objasněny zásady aplikační praxe nejfrekventovanějších zákonných ustanovení z uvedených právních odvětví.
Vychází z nutnosti inovace stávajícího systému vzdělávání pedagogických pracovníků, reflektuje společenskou sociální problematiku a současné potřeby praxe ve školách a školských zařízeních, rovněž rozšiřuje obsah vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.
MŠMT
11914/2017-1
Adult education and educational management
Sociálně-právní právní problematika pedagogické praxe
Tematické bloky:
1. Školské právo, školský zákon a související předpisy
2. Rekapitulace bezpečnostních právních norem
3. Sociálně právní ochrana dětí a mládeže, z. č. 359/1999 Sb. v úplném znění – základní pojmy, oznamovací povinnost
4. Vymezení okruhu dětí, kterým je prioritně v rámci pedagogické praxe a sociálně-právní ochrany dětí nutné věnovat pozornost
5. Právní důsledky postupu pedagogických pracovníků, analýza konkrétních případů, příklady aplikační praxe
6. Možnosti ochrany dětí před trestnou činností
Tematické bloky:
1. Školské právo, školský zákon a související předpisy
2. Rekapitulace bezpečnostních právních norem
3. Sociálně právní ochrana dětí a mládeže, z. č. 359/1999 Sb. v úplném znění – základní pojmy, oznamovací povinnost
4. Vymezení okruhu dětí, kterým je prioritně v rámci pedagogické praxe a sociálně-právní ochrany dětí nutné věnovat pozornost
5. Právní důsledky postupu pedagogických pracovníků, analýza konkrétních případů, příklady aplikační praxe
6. Možnosti ochrany dětí před trestnou činností
15
Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
JUDr. Lenka Papíková
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta UK, Praha
Dates and duration
2019/2020
summer semester, January
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1980 Kč / programme
osvobozeno
Application
přihláška: www.kamv.cz
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
30.06.2020
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Further information
www.kamv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html