Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků (6016)
Basic information
Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Vzdělávací program je zaměřený na aktuální teoretické a praktické otázky související s řízením škol a školských zařízení v oblasti motivace a rozvoje pracovníků školy a metodologie identifikace, rozvoje a udržování talentovaných zaměstnanců. Akcentována je orientace na problematiku motivace a rozvoje pracovníků školy s cílem získat a udržet nejlepší pedagogické pracovníky s využitím vhodných metod odměňování, oceňování a dalšího rozvoje a odlišit se tak od dalších škol.
MŠMT
11914/2017-1
Adult education and educational management
Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků
1. Podstata talent managementu, role dalšího vzdělávání pro zaměstnance škol a vzdělávacích organizací
(2 vyučovací hodiny)
2. Metody rozvoje zaměstnanců škol
(2 vyučovací hodiny)
3. Aplikace vhodných modelů rozvoje zaměstnanců
(2 vyučovací hodiny)
1. Podstata talent managementu, role dalšího vzdělávání pro zaměstnance škol a vzdělávacích organizací
(2 vyučovací hodiny)
2. Metody rozvoje zaměstnanců škol
(2 vyučovací hodiny)
3. Aplikace vhodných modelů rozvoje zaměstnanců
(2 vyučovací hodiny)
15
Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Martin Kursch, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta UK, Praha
Dates and duration
2019/2020
summer semester, January
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1980 Kč / programme
osvobozeno
Application
přihláška: www.kamv.cz
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
30.06.2020
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Further information
www.kamv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html