Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Moderní trendy v prezentačních dovednostech (6015)
Basic information
Moderní trendy v prezentačních dovednostech
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Cílem vzdělávacího programu je nabídnout nový pohled na využití vizuálních prezentací ve výuce. Efektivita prezentačních dovedností vychází z premisy, že prezentace a její pojetí je podmíněno specifiky cílové skupiny, pro kterou je prezentace určena. Důležité je pracovat s pozorností žáků, jejich emocemi a rozvíjet jejich myšlení. Účastníci se naučí připravovat didakticky funkční a zajímavou strukturu a obsah prezentace, analyzovat dynamiku skupiny žáků (studentů), osvojí si metody pro jejich zaujetí a poznají význam verbální i neverbální komunikace při vyučování. Rovněž získají dovednosti důležité pro sebevědomé prezentování a vystupování před větší skupinou žáků.
MŠMT
11914/2017-1
Adult education and educational management
Moderní trendy v prezentačních dovednostech
Tematické bloky:
1. Analýza publika a její důležitost (1 h)
2. Zásady udržování pozornosti a práce s ní (1 h)
3. Tvorba struktury prezentace (1 h)
4. Řeč těla (1 h)
5. Základní techniky modulace hlasu (1 h)
6. Nácvik (1 h)
Tematické bloky:
1. Analýza publika a její důležitost (1 h)
2. Zásady udržování pozornosti a práce s ní (1 h)
3. Tvorba struktury prezentace (1 h)
4. Řeč těla (1 h)
5. Základní techniky modulace hlasu (1 h)
6. Nácvik (1 h)
Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, učitelé 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta UK, Praha
Dates and duration
2019/2020
summer semester, January
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1980 Kč / programme
osvobozeno
Application
přihláška: www.kamv.cz
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
30.06.2020
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Further information
www.kamv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html