Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Efektivní vedení lidí - Leadership (6013)
Basic information
Efektivní vedení lidí - Leadership
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Vzdělávací program se zabývá problematikou leadershipu jako klíčového předpokladu k naplňování poslání a vizí vzdělávacích organizací a vedením lidí jako funkcí/rolí vedoucích pedagogických pracovníků na různých úrovních řízení. Účastníci získají základy dovednosti strategického leadershipu a účinného vedení jednotlivců i týmů v prostředí vzdělávacích organizací.
MŠMT
11914/2017-1
Adult education and educational management
Efektivní vedení lidí - Leadership
Tematické bloky:
1 Strategický leadership - vyvážené vedení na úrovni školy/školského zařízení, vztah ke strategickému řízení vzdělávací organizace (1 hodina)
2 Role a kompetence vedoucího pracovníka jako lídra - přehled a analýza vnějších a vnitřních faktorů (1 hodina)
3 Účinné vedení jednotlivců a týmů a jeho specifika ve školském prostředí - vhodné styly vedení a jejich využívání v praxi školy/školského zařízení (2 hodiny)
4 Motivace a stimulace jako nástroje účinného vedení - vnitřní a vnější motivace pracovníků a jejich ovlivňování při dosahování cílů jednotlivců a školy (1 hodina)
5 Efektivní komunikace lídra s pracovníky a s dalšími významnými partnery při zajištění efektivity vedení a výsledků (1 hodina)
Tematické bloky:
1 Strategický leadership - vyvážené vedení na úrovni školy/školského zařízení, vztah ke strategickému řízení vzdělávací organizace (1 hodina)
2 Role a kompetence vedoucího pracovníka jako lídra - přehled a analýza vnějších a vnitřních faktorů (1 hodina)
3 Účinné vedení jednotlivců a týmů a jeho specifika ve školském prostředí - vhodné styly vedení a jejich využívání v praxi školy/školského zařízení (2 hodiny)
4 Motivace a stimulace jako nástroje účinného vedení - vnitřní a vnější motivace pracovníků a jejich ovlivňování při dosahování cílů jednotlivců a školy (1 hodina)
5 Efektivní komunikace lídra s pracovníky a s dalšími významnými partnery při zajištění efektivity vedení a výsledků (1 hodina)
15
Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta UK, Praha
Dates and duration
2019/2020
summer semester, January
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1980 Kč / programme
osvobozeno
Application
přihláška: www.kamv.cz
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
30.06.2020
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Further information
www.kamv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html