Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Bc. (5998)
Basic information
Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Bc.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Department of Social Work [21-KSOCP]
full-time
Czech
Přednáška přinese přehled několika hlavních teorií využívaných v sociální práci i v jiných pomáhajících profesích. Jde o teorie formulované během 20. století.
Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Bc.
1 den - 9:20 - 18:15
1 den - 9:20 - 18:15
SŠ + SŠ před dokončením

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Department of Social Work
Department of Social Work
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
10 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1200 Kč / programme
základní
Application
dana.myskova@ff.cuni.cz
Department of Social Work
Dana Myšková
dana.myskova@ff.cuni.cz
221619954
14.03.2020