Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Přípravný kurz pro přijímací řízení do Bc. studia pedagogiky (5996)
Basic information
Přípravný kurz pro přijímací řízení do Bc. studia pedagogiky
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Department of Education [21-KPED]
full-time
Czech
Kurz je zaměřen na prohloubení a rozšíření středoškolských znalostí z pedagogiky a oborů příbuzných, jejichž znalost je předpokládána u přijímacích zkoušek do bakalářského studia. Studenti si budou moci během kurzu vyzkoušet, přijímačky nanečisto“.
1. Základní pedagogické disciplíny, jejich předmět, obsah a mezioborová spolupráce
2. Pedagogické a didaktické kategorie, kurikulární reforma a školské dokumenty
3. Filosofie a teorie výchovy a jejich představitelé
4. Školský systém, jeho vývoj a současná podoba
5. Sociální pedagogika jako pedagogická disciplína
Přípravný kurz pro přijímací řízení do Bc. studia pedagogiky
sobota
sobota
středoškolské, středoškolské před dokončením

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Department of Education
Department of Education
Dates and duration
2019/2020
summer semester
Short-time
25 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
2800 Kč / programme
základní
Application
UK v Praze , Filozifická fakulta, Katedra pedagogiky, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Mgr. Martina Lukášová
martina.lukasova@ff.cuni.cz
221 619 648
16.03.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html