Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Zimní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2020 (5985)
Basic information
Zimní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2020
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Institute of Communication Studies and Journalism [23-IKSZ]
full-time
Czech
Ambicí Zimní školy žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2020 je přiblížit středoškolským studentům se zájmem o žurnalistiku a média svět a prostředí, v němž se chtějí v budoucnu pohybovat. Dílčím cílem je pak představení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK jakožto pracoviště s kvalitním zázemím pro studium žurnalistiky a příbuzných oborů.

Během čtyř výukových dnů studenti nahlédnou „pod pokličku“ světa médií. Zimní škola žurnalistiky seznámí účastníky s teoretickou i praktickou stránkou žurnalistiky. Exkurze v Economii jim umožní pochopit fungování významného českého média. Dále si studenti mj. vyzkouší v praxi práci s kamerou i zpracování natočeného materiálu. Program zahrnuje rovněž přednášky, besedy a workshopy s odborníky a úspěšnými novináři.

Celým programem budou účastníci provázeni zkušenými pedagogy FSV UK, kteří jim budou vždy ochotni pomoci a zodpovědět případné dotazy.

Zimní školu žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2020 uzavře slavnostní předání účastnických certifikátů.
Zimní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2020
Datum: 3. – 7. února 2020


Syllabus:

1. den (pondělí 3. února)
• Příjezd (ubytování)
• 15:00 – 16:00 Slavnostní přivítání účastníků, představení, informace o programu (budova Hollar)
• 16:00 – 18:00 Zpravodajství, publicistika, etika – workshop, doc. Osvaldová (budova Hollar)

2. den (úterý 4. února)
• 09:30 – 11:30 Tvůrčí dílny: Příprava rozhlasového interview, dr. Lovaš (RTL)
• 11:30 – 12:30 Oběd
• 12:30 – 18:00 Rozhovory s hosty ZŠŽ pod dohledem dr. Lovaše (RTL)

3. den (středa 5. února)
• 09:00 – 11:30 Tvůrčí dílny: Literárně – dramatická tvorba a práce s hlasem, prof. Novotný (RTL)
• 11:30 – 13:00 Oběd
• 13:00 – 16:00 Tvůrčí dílny, dr. Lovaš, L. Bajaník (RTL)
• 16:30 – 18:00 Úvod k mobilnímu žurnalismu, role novináře, kamera, střih – Mgr. Macková, dr. Lokšík (RTL)
• Od 18:30 – Beseda s dr. Václavem Moravcem

4. den (čtvrtek 6. února)
• 09:00 – 12:00 Televizním reportérem na zkoušku – natáčení v terénu (RTL)
• 12:00 – 13:00 Oběd
• 13:00 – 17:00 Televizním reportérem na zkoušku – střih a zpracování materiálu, Mgr. Macková, dr. Lokšík (RTL)
• 17:00 – 18:30 Evaluace výstupů
• Od 19:00 Večeře, beseda s pedagogy, studenty žurnalistiky a absolventy Letní/Zimní školy žurnalistiky FSV UK

5. den (pátek 7. února)
• 9:00 – 13:30 dr. Jirků a bc. Šimková (přednáška, exkurze v Economii)
• 13:30 – 14:00 Slavnostní zakončení, evaluace, předání absolventských certifikátů
• Odjezd

Požadavky pro úspěšné absolvování Zimní školy žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2020:
1. Aktivní účast po všechny výukové dny
2. Příprava na workshop/semináře (pokud je vyžadována)
3. Plnění zadaných úkolů v průběhu výuky

Více informací na webových stránkách Zimní školy žurnalistiky: http://juniorskauniverzita.fsv.cuni.cz/


Datum: 3. – 7. února 2020


Syllabus:

1. den (pondělí 3. února)
• Příjezd (ubytování)
• 15:00 – 16:00 Slavnostní přivítání účastníků, představení, informace o programu (budova Hollar)
• 16:00 – 18:00 Zpravodajství, publicistika, etika – workshop, doc. Osvaldová (budova Hollar)

2. den (úterý 4. února)
• 09:30 – 11:30 Tvůrčí dílny: Příprava rozhlasového interview, dr. Lovaš (RTL)
• 11:30 – 12:30 Oběd
• 12:30 – 18:00 Rozhovory s hosty ZŠŽ pod dohledem dr. Lovaše (RTL)

3. den (středa 5. února)
• 09:00 – 11:30 Tvůrčí dílny: Literárně – dramatická tvorba a práce s hlasem, prof. Novotný (RTL)
• 11:30 – 13:00 Oběd
• 13:00 – 16:00 Tvůrčí dílny, dr. Lovaš, L. Bajaník (RTL)
• 16:30 – 18:00 Úvod k mobilnímu žurnalismu, role novináře, kamera, střih – Mgr. Macková, dr. Lokšík (RTL)
• Od 18:30 – Beseda s dr. Václavem Moravcem

4. den (čtvrtek 6. února)
• 09:00 – 12:00 Televizním reportérem na zkoušku – natáčení v terénu (RTL)
• 12:00 – 13:00 Oběd
• 13:00 – 17:00 Televizním reportérem na zkoušku – střih a zpracování materiálu, Mgr. Macková, dr. Lokšík (RTL)
• 17:00 – 18:30 Evaluace výstupů
• Od 19:00 Večeře, beseda s pedagogy, studenty žurnalistiky a absolventy Letní/Zimní školy žurnalistiky FSV UK

5. den (pátek 7. února)
• 9:00 – 13:30 dr. Jirků a bc. Šimková (přednáška, exkurze v Economii)
• 13:30 – 14:00 Slavnostní zakončení, evaluace, předání absolventských certifikátů
• Odjezd

Požadavky pro úspěšné absolvování Zimní školy žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2020:
1. Aktivní účast po všechny výukové dny
2. Příprava na workshop/semináře (pokud je vyžadována)
3. Plnění zadaných úkolů v průběhu výuky

Více informací na webových stránkách Zimní školy žurnalistiky: http://juniorskauniverzita.fsv.cuni.cz/


Podmínky:
Zimní škola je určena pro zájemce z řad středoškolských studentů se zájmem o média a studium žurnalistiky, popřípadě příbuzných oborů.

Požadované dokumenty:
1/ Motivační dopis (dosavadní zkušenosti na poli žurnalistiky, zájem, motivace)
2/ Práce na téma “Proč chci být novinářem ” (libovolný žurnalistický útvar, např. fejeton, esej, zamyšlení, komentář, rozhovor, reportáž, fotografie, rozhlasový nebo televizní příspěvek)

Studenti jsou rovněž povinni uhradit účastnický poplatek ve výši 500 CZK.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Institute of Communication Studies and Journalism
Institute of Communication Studies and Journalism
Dates and duration
2019/2020
winter semester, February
Short-time
32 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Application
on-line prostřednictvím e-mailu: katerina.turkova@fsv.cuni.cz
Mgr. Kateřina Turková
katerina.turkova@fsv.cuni.cz
777029690
22.12.2019
Further information
juniorskauniverzita.fsv.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html