Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Preparatory course for test of Czech for the purpose of granting citizenship (3769)
Basic information
Preparatory course for test of Czech for the purpose of granting citizenship
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre of Information and Communication Technologies in Education [67-41]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
e-learning
kurzy
on-line výuka
zkouška z ČJ
distance
Czech
Přípravný online kurz je určen zájemcům, kteří chtějí vykonat Zkoušku z českého jazyka pro účely udělování státního občanství (ZKOBČ). Je vhodný pro ty, kteří dosáhli v češtině úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a chtějí se na ZKOBČ přihlásit. Absolvování tohoto kurzu není podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce, může však zvýšit šanci na její úspěšné složení.
Preparatory course for test of Czech for the purpose of granting citizenship
Kurz se skládá z 5 lekcí a zahrnuje 3 týdny studia s asistenci tutora.
Kurz se skládá z 5 lekcí a zahrnuje 3 týdny studia s asistenci tutora.
Nejsou stanoveny.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Závěrečná prezenční zkouška je podmínkou pouze pro získání osvědčení o studiu.
Guarantor and venue
Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.
Centre of Information and Communication Technologies in Education
Centre of Information and Communication Technologies in Education
Preparatory course for test of Czech for the purpose of granting citizenship
Dates and duration
2020/2021
winter and summer semester
Short-time
9999 (total number of hours)
Individual amount of lessons (e-learning).
Schedule details
Fees and financing
2995 Kč / programme
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Barbora Herciková
cdv@ujop.cuni.cz
775467783
30.06.2021
Applications accepted on an ongiong basis.
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurz/pripravny-on-line-kurz-ke-zkousce-z-cestiny-pro-ucely-udelovani-statniho-obcanstvi
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html