Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Pomaturitní roční program pro české studenty s rozšířenou výukou cizího jazyka (3777)
Basic information
Pomaturitní roční program pro české studenty s rozšířenou výukou cizího jazyka
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Podebrady [67-40]
angličtina
celoživotní vzdělávání
odborné předměty
příprava ke studiu na VŠ
full-time
Czech
Výuka českých studentů (pomaturantů). Příprava k úspěšnému složení mezinárodně uznávaných certifikátů z AJ, výuka AJ s důrazem na medicínskou terminologii. Příprava v oborech biologie, chemie, fyzika, terminologie z oborů lékařství, farmacie a přírodovědných oborů.
Pomaturitní roční kurz pro české studenty s rozšířenou výukou cizího jazyka v rozsahu 37 vyučovacích hodin týdně.
15 hod. týdně – odborné předměty, 18 hod. týdně AJ a 2 hod. týdně latina
15 hod. týdně – odborné předměty, 18 hod. týdně AJ a 2 hod. týdně latina
Dokončené úplné SŠ vzdělání.
Maturitní zkouška složená ve školním roce, který bezprostředně předchází školnímu roku zahájení kurzu.

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
RNDr. Martin Melcer, Ph.D.
Centre Podebrady
Centre Podebrady
Dates and duration
2020/2021
September
2
1040 (total number of hours)
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
27500 Kč / semestr
550 Kč
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Jana Tomášová
jana.tomasova@ujop.cuni.cz
325610798
31.08.2020
Průběžný příjem přihlášek v průběhu akad. roku.
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurz/priprava-ke-studiu-na-lekarskych-fakultach-s-rozsirenou-vyukou-aj
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html