Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace o odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat, na ochranu zvířat proti týrání (navrhování pokusů a projektů pokusů) (5896)
Basic information
Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace o odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat, na ochranu zvířat proti týrání (navrhování pokusů a projektů pokusů)
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: First Faculty of Medicine
Centre of Experimental Biomodels First Faculty of Medicine Charles University in Prague [11-00291]
full-time
Czech
V termínu 3. - 7. 2. 2020 proběhne Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů).
Kurz je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu.
Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze 1. LF UK a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům.
Ministerstvo zemědělství České republiky
74892/2014-MZE-17214
Life Long learning programme for university graduates
3. 2. 2020
8.00 – 8.30 registrace
8:30 – 11:45 přednášky
12:30 – 16:30 přednášky

4. 2. 2020
8:00 – 12:00 přednášky
12:45 – 15:00 přednášky

5. 2. 2020
8:00 – 12:00 přednášky
12:45 – 17:00 přednášky

6. 2. 2020
8:30 – 11:45 přednášky
12:30 – 15:45 přednášky

7. 2. 2020
9:00 – 12:00 zkouška
3. 2. 2020
8.00 – 8.30 registrace
8:30 – 11:45 přednášky
12:30 – 16:30 přednášky

4. 2. 2020
8:00 – 12:00 přednášky
12:45 – 15:00 přednášky

5. 2. 2020
8:00 – 12:00 přednášky
12:45 – 17:00 přednášky

6. 2. 2020
8:30 – 11:45 přednášky
12:30 – 15:45 přednášky

7. 2. 2020
9:00 – 12:00 zkouška
25
Kurz je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Veterinary
Master
příspěvky účastníků
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení Ministerstva zemědělství České republiky
dle Ministerstva zemědělství České republiky
Guarantor and venue
Mgr. Viktor Sýkora
Centre of Experimental Biomodels First Faculty of Medicine Charles University in Prague
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Na Bojišti 3, Praha 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
03.02.2020
Short-time
35 (total number of hours)
3. 2. - 7. 2. 2020
Fees and financing
2800 Kč / programme
osvobozeno
Application
SIS
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
02.02.2020
Přihlášky přijímáme do 27. 1. 2020. Podmínkou otevření kurzu je minimálně 25 přihlášených účastníků. Definitivní potvrzení o konání kurzu obdrží účastníci do 28. 1. 2020. Po tomto datu je třeba uhradit obratem kurzovné.