Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Mezinárodní teritoriální studia – specializace pro program Česko-německá studia (3373)
Basic information
Mezinárodní teritoriální studia – specializace pro program Česko-německá studia
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies [23-IMS]
full-time
Czech
Kurz slouží k zopakování a procvičení znalostí potřebných pro přijímací řízení na různé obory studijních programů mezinárodní teritoriální studia a může být prospěšný též pro přípravu na přijímací řízení na další studijní programy na fakulty humanitního a společensko-vědného směru. Hlavní důraz bude kladen na německé a česko-německé dějiny v 19. a 20. století a německé a česko-německé reálie po roce 1990.

Každá přednáška bude uvedena krátkým, společně opravovaným testem, který si účastníci ponechají. K němu bude připojena stručná bibliografie tématu.
Přípravný kurz - pro obor Česko-německá studia
Místnost: J5022
Čas: čtvrtek 17:00 - 19:30 hod

5.3. Seznámení se studiem na IMS a s profilem absolventa ČNS. Německé dějiny 19. století a 1. poloviny 20. století. (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
12.3. Česko-německé vztahy po roce 1990 (JUDr. Vladimír Handl, CSc.)
19.3. Německá kultura a literatura ve 20. století (PhDr. Monika Březinová)
26.3. Německo v druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.) – společně s MTS (v místnosti MTS)
2.4. Německý politický systém (PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.)
9.4. Velikonoční prázdniny
16.4. Německé sjednocení – příčiny a následky (PhDr. Michal Dimitrov, Ph.D.)
23.4. Aktuální situace a problémy Německa (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.) – společně s MTS (v místnosti MTS)
30.4. Hospodářský a sociální vývoj v SRN po roce 1990 (Ing. Pavla Kačmárová)
7.5. Sudetoněmecká otázka ve 20. století (PhDr. Petr Šafařík)
Místnost: J5022
Čas: čtvrtek 17:00 - 19:30 hod

5.3. Seznámení se studiem na IMS a s profilem absolventa ČNS. Německé dějiny 19. století a 1. poloviny 20. století. (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
12.3. Česko-německé vztahy po roce 1990 (JUDr. Vladimír Handl, CSc.)
19.3. Německá kultura a literatura ve 20. století (PhDr. Monika Březinová)
26.3. Německo v druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.) – společně s MTS (v místnosti MTS)
2.4. Německý politický systém (PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.)
9.4. Velikonoční prázdniny
16.4. Německé sjednocení – příčiny a následky (PhDr. Michal Dimitrov, Ph.D.)
23.4. Aktuální situace a problémy Německa (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.) – společně s MTS (v místnosti MTS)
30.4. Hospodářský a sociální vývoj v SRN po roce 1990 (Ing. Pavla Kačmárová)
7.5. Sudetoněmecká otázka ve 20. století (PhDr. Petr Šafařík)
Zaplacení poplatku za přípravný kurz.
Kurz je třeba zaplatit nejpozději týden před zahájením výuky, u později nahlášených pak okamžitě.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
kredity nejsou přidělovány
Guarantor and venue
doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Department of German and Austrian Studies
Department of German and Austrian Studies
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
20 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
2500 Kč / programme
osvobozeno
Application
Sekretariát Institutu mezinárodních studií, U kříže 6 Praha 5, místnost. J3083
Institute of International Studies
Markéta Mrzenová
marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz
251080251
30.04.2020
Further information
https://ims.fsv.cuni.cz/uchazeci/pripravne-kurzy/cesko-nemecka-studia-cns
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html