Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (5095)
Basic information
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Navržený vzdělávací program nabízí účastníkům možnost pro zvýšení kompetencí v oblasti poskytování první pomoc. Hlavní náplní kurzu je teoretická i praktická příprava pedagogických pracovníků v první pomoci. Potřeba vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti vychází jak z každodenních zkušeností pedagogů, tak i z metodického pokynu MŠMT č.j. 13586/03-22 ze dne 4. března 2003. Náplň programu byla navržena v souladu s ustáleným a standardizovaným názvem a obsahem pro vzdělávací program tohoto typu zaměřeného na záchranu lidského života, a to Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky.

Zimní semestr:
Bloková výuka A 9. 11. - 24. 11. 2019
Terénní výuka A 14. - 11. 2019

Bloková B 30.11-1.12.+14.-15.12.2019
Pravidelná A 4.10.-20.12.2019

Terénní výuka B 9. - 12.1.2020

Letní semestr:MŠMT
6968/2019-1
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Program v celkovém rozsahu 24 vyučovacích hodin je složen z 9,5 hodin teoretické přípravy a 14,5 hodin praktického výcviku rozdělených do 15 témat.
Program v celkovém rozsahu 24 vyučovacích hodin je složen z 9,5 hodin teoretické přípravy a 14,5 hodin praktického výcviku rozdělených do 15 témat.
20
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci dle Zákona č. 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících), tedy přímou pedagogickou činnost realizující zaměstnanec právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zařazeném v rejstříku škol.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Zdravotní péče – obory dále neuvedené
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Pro úspěšné dokončení kurzu musí účastníci absolvovat minimálně 90 % předepsaných hodin. Kurz je zakončen praktickou zkouškou, ze které musí účastník splnit alespoň 75 % z maximálního bodového ohodnocení.
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Guarantor and venue
Mgr. Radim Kuba
Department of Teaching and Didactics of Biology
Department of Teaching and Didactics of Biology
Říčany 375
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester
09.01.2020
Short-time
24 (total number of hours)
Fees and financing
1500 Kč / programme
osvobozeno
Application
KUDBI PřF
Mgr. Radim Kuba
radim.kuba@natur.cuni.cz
221951938
20.12.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html