Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Základy 3D tisku a obsluhy 3D tiskárny (5040)
Basic information
Základy 3D tisku a obsluhy 3D tiskárny
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Kurz bude realizován jako jednodenní seminář a workshop. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.
V dopoledním bloku se učitelé seznámí s historií 3D tisku a využívanými technologiemi. Následovat bude detailní provedení procesem přípravy 3D modelu od digitálního modelu k výslednému fyzickému objektu.
Účastníci budou seznámeni s výběrem vhodné 3D tiskárny, s její obsluhou a údržbou, účastníci se naučí ovládat programy potřebné pro proces 3D tisku a přípravu vlastních jednoduchých modelů.
Odpolední blok bude věnován vlastní práci účastníků, kdy si budou připravovat k tisku a tisknout vlastní fyzické modely

1. běh 22.11.2019
MŠMT
6968/2019-1
Základy 3D tisku a obsluhy 3D tiskárny
Kurz bude realizován formou jednodenního semináře a workshopu – teoretické pasáže následovány s praktickou činností, prací na počítači a obsluhou 3D tiskárny.
Kurz bude realizován formou jednodenního semináře a workshopu – teoretické pasáže následovány s praktickou činností, prací na počítači a obsluhou 3D tiskárny.
8
Seminář je určen pro učitele chemie středních škol

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Chemistry
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Department of teaching and Didactics of Chemistry
Department of teaching and Didactics of Chemistry
Učebna CH7, Hlavova 8, Praha 2
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester
22.11.2019
Short-time
8 (total number of hours)
Fees and financing
2000 Kč / programme
Application
KUDCHE PřF
doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
petr.smejkal@natur.cuni.cz
221951343
20.11.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html