Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Juniorská univerzita: humanitně - společenské zaměření (2651)
Basic information
Juniorská univerzita: humanitně - společenské zaměření
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Rectorate
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
full-time
Czech
Celouniverzitní program (jednosemestrální) je určen pro studenty středních škol (v případě víceletých gymnázií pro studenty vyššího stupně). Jedná se o simulaci univerzitního studia se závěrečným zakončením, kdy úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu. V rámci programu Juniorská univerzita na Univerzitě Karlově budou studenti získávat srozumitelné a aktuální informace o celé univerzitě a možnostech jejího studia. Dozví se také fakta o nových výsledcích vědy a výzkumu, kdy se představí jednotlivé fakulty v rámci tematických přednášek. Prostřednictvím populárně-naučných přednášek budou přednášející odborníci srozumitelně zprostředkovávat současný stav poznání. Studenti budou mít příležitost navázat kontakt s akademickou sférou.
Juniorská univerzita: humanitně - společenské zaměření
Realizace v období od září do prosince 2019 vždy v pondělí od 17.00 do 18.30 hod. Program realizován v počtu jedenácti přednášek. Na závěr programu slavnostní předání osvědčení o absolvování programu a prohlídka Karolina.
Realizace v období od září do prosince 2019 vždy v pondělí od 17.00 do 18.30 hod. Program realizován v počtu jedenácti přednášek. Na závěr programu slavnostní předání osvědčení o absolvování programu a prohlídka Karolina.
100
Student SŠ (v případě víceletých gymnázií vyšší stupeň).

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
min. 50% účast přednáškách
Guarantor and venue
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester, September
Short-time
18 (total number of hours)
12 týdnů
Monday
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / semestr
Registrace i účast v programu jsou zdarma.
Application
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
Mgr. Pavla Satrapová
juniorskauniverzita@cuni.cz
224491679
01.10.2019
Registrace spuštěna 28. 8. 2017 na webu.
Více informací na webových stránkách.
Further information
http://www.juniorskauniverzita.cuni.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html