Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách (540)
Basic information
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Third Faculty of Medicine
Dean's Office - Study Division [12-STUD]
full-time
Czech
Přednášky z fyziky, chemie a biologie
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách
ne
ne
120
...

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Dean's Office - Study Division
Dean's Office - Study Division
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
32 (total number of hours)
5 dvoudenních soustředění - cca jedenkrát měsíčně
Friday - Saturday
Schedule details
Fees and financing
3000 Kč / programme
Způsob platby: Složenkou nebo jiným příkazem na adresu - Komerční banka, Praha 10, číslo účtu: 115-6882900277/0100, variabilní symbol: 1002,specifický symbol: číslo el. přihlášky, konstantní symbol: 308
osvobozeno
Application
3. lékařská fakulta UK, studijní oddělení, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Dean's Office - Study Division
Jan Hudák
jan.hudak@lf3.cuni.cz
267102191
13.01.2020
Termíny:

17. a 18. ledna 2020
28. a 29. února 2020
13. a 14. března 2020
27. a 28. března 2020
24. a 25. dubna 2020