Vyhledávání a práce s literárními prameny (5860)
Basic information
Vyhledávání a práce s literárními prameny
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Knihovna-UTK [51-120100]
full-time
Czech
Kurz je zaměřen na získání a rozvoj měkkých kompetencí trenérů se sportovní specializací. Absolventi kurzu získají znalosti nutné pro práci a využívání elektronických zdrojů a v databázích. Absolventi kurzu získají dovednosti vyhledávat a třídit informace publikované v elektronických i tištených zdrojích tematicky orientovaných na výsledky vědy a výzkumu v oblasti sportu. Obsah kurzu vychází z předmětů metodologie závěrečné práce akreditovaného studijního programu Trenér.
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Vyhledávání a práce s literárními prameny
Knihovny, funkce a služby; Portál elektronických zdrojů UK FTVS; Vyhledávání a třídění v databázích (převážně obasahující full texty);
Knihovny, funkce a služby; Portál elektronických zdrojů UK FTVS; Vyhledávání a třídění v databázích (převážně obasahující full texty);
20
základní vzdělání

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Guarantor and venue
Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Knihovna-UTK
Knihovna-UTK
José Martího 31
Dates and duration
2019/2020
winter semester
10.12.2019
Short-time
8 (total number of hours)
10.12.2019
Schedule details
Fees and financing
900 Kč / programme
Application
UK FTVS , José Martího 31, Praha 6
Mgr. Tereza Martinovičová
martinovicova@ftvs.cuni.cz
220172191
10.01.2020