Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV (5046)
Basic information
CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Humanities
Bachelor's Study Department [24-SBS]
distance
Czech
Cílem kurzu je umožnit účastníkům procvičit se v dovednosti shrnutí cizojazyčného odborného textu a získat zkušenosti, jež následně využijí při přijímacím řízení. Účastníci pak dostanou své práce opravené se slovním hodnocením. Dále se budou moci zúčastnit semináře s vyučujícími, kteří jejich práce opravovali a konzultovat s nimi.

Přijímačku nanečisto bude možné odevzdávat do 16. 2. 2020, hodnocení bude poskytnuto nejpozději do 12. 3. 2020. Seminář se bude konat v sobotu 14. 3. 2020 v budově FHS UK (U Kříže 8, Praha 5).
CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV
ano
ano
100
Maximální počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen.
Kurz je primárně určen pro uchazeče o bakalářské studium SHV na FHS UK v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Bachelor's Study Department
Bachelor's Study Department
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
8 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / programme
Poplatek je automaticky generován po podání elektronické přihlášky. Informace o platbě obdrží uchazeči emailem.
osvobozeno
Application
Příhlášku podávejte elektronicky.
Bachelor's Study Department
Mgr. Richard Davídek
Richard.Davidek@fhs.cuni.cz
251 080 374
09.02.2020
Further information
http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-52.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html