Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Program rozvoje manažerských dovedností (5499)
Basic information
Program rozvoje manažerských dovedností
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Rectorate
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
full-time
Czech
Program rozvoje manažerských dovedností je určen pouze zaměstnancům Univerzity Karlovy - akademickým, vědeckým a neakademickým vedoucím pracovníkům a jejich zástupcům (ředitelé ústavů, vedoucí kateder a jejich zástupci, vedoucí pracovníci rektorátu, děkanátů a odborných oddělení fakult a jejich zástupci).
Program rozvoje manažerských dovedností
Program je uskutečňován v celkovém rozsahu 84 hodin, tj. 112 výukových hodin. Výuka probíhá v Zelené posluchárně, Celetná 20 od 9.00 do 16.30 hod., a to v rozsahu jednoho až dvou dnů v týdnu
Každý výukový den je koncipován do osmi výukových hodin, jedna výuková hodina činí 45 minut.

Rozsah celkem: 14 dní
Program je uskutečňován v celkovém rozsahu 84 hodin, tj. 112 výukových hodin. Výuka probíhá v Zelené posluchárně, Celetná 20 od 9.00 do 16.30 hod., a to v rozsahu jednoho až dvou dnů v týdnu
Každý výukový den je koncipován do osmi výukových hodin, jedna výuková hodina činí 45 minut.

Rozsah celkem: 14 dní
Registrace přes registrační formulář.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
osvědčení o absolvování
Osvědčení o absolvování
Guarantor and venue
PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
Karolinum - Ovocný trh 560/5/ Celetná 20 - Filozofická fakulta
Dates and duration
2019/2020
winter semester, February
12.02.2019
Short-time
112 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
Application
Ovocný trh 560/5, Praha 1 - Centrum celoživotního vzdělávání
Rektorát UK - CCŽV
Mgr. Pavla Satrapová
pavla.satrapova@ruk.cuni.cz
224491679
02.03.2020
Further information
https://www.cczv.cuni.cz/CCZV-71.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html