Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Program rozvoje sociálně-psychologických dovedností (4569)
Basic information
Program rozvoje sociálně-psychologických dovedností
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Rectorate
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
full-time
Czech
Program je určen akademickým, vědeckým a hospodářsko-správním, technickým, odborným a dalším pracovníkům. Účast v programu je zdarma. Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362
Program rozvoje sociálně-pedagogických kompetencí - 1. skupina
Program rozvoje sociálně-psychologických dovedností je uskutečňován v celkovém rozsahu 84 hodin, tj. 112 výukových hodin. Výuka probíhá v prostorách Karolina od 9:00 do 16:30 hod., a to vždy po 14 dnech v rozsahu jednoho až dvou dnů v týdnu. Každý výukový den je koncipován do osmi výukových hodin, jedna výuková hodina činí 45 minut. Poslední téma je dvoudenní a výuka bude uskutečněna v budově Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem, Královická 915. Harmonogram naleznete zde https://www.cczv.cuni.cz/CCZV-86.html.
Program rozvoje sociálně-psychologických dovedností je uskutečňován v celkovém rozsahu 84 hodin, tj. 112 výukových hodin. Výuka probíhá v prostorách Karolina od 9:00 do 16:30 hod., a to vždy po 14 dnech v rozsahu jednoho až dvou dnů v týdnu. Každý výukový den je koncipován do osmi výukových hodin, jedna výuková hodina činí 45 minut. Poslední téma je dvoudenní a výuka bude uskutečněna v budově Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem, Královická 915. Harmonogram naleznete zde https://www.cczv.cuni.cz/CCZV-86.html.
Podání přihlášky.
Určeno pouze pro akademické, vědecké a hospodářsko-správní, technické, odborné a další pracovníky Univerzity Karlovy.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Bez kreditů
Osvědčení o absolvování
Guarantor and venue
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester, October
Short-time
112 (total number of hours)
Tuesday - Thursday
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
Application
Celetná 560/5, 116 36, Praha 1
Rektorát UK - CCŽV
Mgr. Pavla Satrapová
Pavla.Satrapova@ruk.cuni.cz
224491679
04.11.2019
Further information
https://www.cczv.cuni.cz/CCZV-71.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html