Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Testování ve vysokoškolské výuce (4705)
Basic information
Testování ve vysokoškolské výuce
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Rectorate
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
full-time
Czech
Nedílnou součástí vysokoškolské výuky je i hodnocení znalostí studentů. To se provádí různými způsoby, od ústního zkoušení přes písemné testování až po rozličné formy praktického zkoušení. Trojice workshopů se věnuje některým obecným pohledům na ověřování znalostí ve vysokoškolské výuce a zejména pak písemnému testování, popřípadě zkoušení pomocí počítače.
Testy často slouží pro ověření, zda student dosáhl znalostí a dovedností potřebných pro pokračování ve výuce nebo pro výkon povolání. Mohou také poskytovat cennou zpětnou vazbu učitelům i studentům a stávají se pak podkladem pro řízení výuky a pro její soustavné zkvalitňování. Čím větší je dopad výsledků testu na další osud studenta nebo na změny ve výuce, tím více je potřeba, aby testy byly kvalitní – aby měřily znalosti a dovednosti objektivně, spravedlivě a reprodukovatelně.
Účastníci workshopů se seznámí s technikami, které pomáhají takové testy navrhnout a vytvořit pro ně kvalitní testové úlohy. Naučí se pracovat s nástroji pro analýzu testu a jednotlivých úloh a výsledky těchto analýz aplikovat při zlepšování testových úloh a celých testů. Workshopy se dotknou všech kroků tzv. testového cyklu od plánování, přes tvorbu a oponování úloh, nastavení a standardizaci klasifikačních mezí, administraci testu, jeho vyhodnocení, až po položkovou analýzu a analýzu testu. Důraz se klade na to, aby účastníci workshopů mohli většinu technik okamžitě začít využívat ve své pedagogické praxi.

I. Kvalitní testová úloha
II. Od jedné úlohy k testu
III. Analýza testu prakticky
Testování ve vysokoškolské výuce
I. Kvalitní testová úloha
II. Od jedné úlohy k testu
III. Analýza testu prakticky
I. Kvalitní testová úloha
II. Od jedné úlohy k testu
III. Analýza testu prakticky
Registrace na webových stránkách.
Vyplněné a podepsaná přihláška.

Course requirements and qualification acquired
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování
Guarantor and venue
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
Ovocný trh 560/5, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester, October
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
Application
Celetná 560/5, 116 36, Praha 1
Rektorát UK - CCŽV
Mgr. Pavla Satrapová
Pavla.Satrapova@ruk.cuni.cz
224491679
04.10.2019
Further information
https://cczv.cuni.cz/CCZV-132.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html