Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Seminář mediální komunikace (4703)
Basic information
Seminář mediální komunikace
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Rectorate
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
full-time
Czech
Seminář si klade za cíl seznámit účastníky se základními principy komunikace s médii, se zvláštním zřetelem na procvičení prezentace výsledků své vědecké a odborné práce před rozhlasovým mikrofonem a televizní kamerou
Seminář mediální komunikace
Dvanáct hodin rozdělených do dvou šestihodinových bloků/dvou dnů – účast povinná v plném rozsahu.
Forma: teoretický výklad (šest hodin), praktické cvičení (šest hodin).
Dvanáct hodin rozdělených do dvou šestihodinových bloků/dvou dnů – účast povinná v plném rozsahu.
Forma: teoretický výklad (šest hodin), praktické cvičení (šest hodin).
Seminář je určen pro vědecké a pedagogické pracovníky Univerzity Karlovy; jedná se o pilotní seminář, na základě jeho vyhodnocení budou připraveny další semináře s obdobným zaměřením.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování
Guarantor and venue
PhDr. Josef Maršík, CSc.
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
prostory Karolina, Filozofická fakulta - Rozhlasové a televizní studio (RTL)
Dates and duration
2019/2020
winter semester, November
14.11.2019
Short-time
12 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
Application
Celetná 560/5, 116 36, Praha 1
Rektorát UK - CCŽV
Mgr. Pavla Satrapová
Pavla.Satrapova@ruk.cuni.cz
224491679
08.11.2019
Further information
https://cczv.cuni.cz/CCZV-137.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html