Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce (5827Z)
Basic information
Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Navržený vzdělávací program je jednodenní terénní kurz pro učitele základních a středních škol, zaměřený na využití vodních bezobratlých živočichů ve výuce biologie a přírodopisu. Učitelé na něm získají potřebné znalosti a praktické dovednosti potřebné pro vedení hydrobiologicky zaměřené školní exkurze a seznámí se s vhodnými lokalitami pro tyto exkurze na území Prahy. Vyzkoušejí si metody sběru vodních bezobratlých, jejich pozorování a určování v terénu a případné fixace pro účely pozorování ve školní laboratoři. Dále si vyzkoušejí měření vybraných fyzikálních a chemických parametrů vodního prostředí na dané lokalitě.
Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce
Jednodenní terénní cvičení (exkurze).
Jednodenní terénní cvičení (exkurze).
Mimopražští

Cílovou skupinou jsou především aprobovaní i neaprobovaní učitelé přírodopisu na druhém stupni základních škol, biologie na gymnáziích a obdobných přírodovědných předmětů na středních odborných školách. Dále do cílové skupiny spadají další pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, především vedoucí a lektoři přírodovědných kroužků.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Department of Teaching and Didactics of Biology
Department of Teaching and Didactics of Biology
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester
04.10.2019
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
650 Kč / programme
Application
KUDBI
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
jan.mourek@natur.cuni.cz
221951866
01.10.2019
Further information
https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/nabidka/DVPP
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html