Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody ve školní exkurzi (5586Z)
Basic information
Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody ve školní exkurzi
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Navržený vzdělávací program je věnovaný možnostem praktické výuky v terénu hub, lišejníků a mechorostů ve výuce na středních, případně základních školách i v zájmovém mimoškolním vzdělávání (přírodovědné kroužky, odborná soustředění apod.).
Houby, lišejníky a mechorosty mají nestálé místo v praktické výuce biologie na středních školách a je na ně často zapomínáno. Po úvaze je lze zařadit i do výuky přírodopisu na základních školách. Přitom jsou tyto organizmy celoročně i sezónně dostupné i v rámci městské zeleně, a pokud jsou zmíněny i ekologické aspekty života pozorovaných organizmů, napomáhají pochopení jejich role v přírodě i významu pro člověka. Řada učitelů se neorientuje ani v těch nejběžnějších houbách a lišejnících a proto si netroufá praktickou výuku o těchto organizmech do své výuky zařadit.
Obsahem programu je terénní exkurze do vybraných parků a lesů v rámci Prahy spojená s demonstrací cílových organizmů a jejich sběrem, doprovozená komentáři k metodickým aspektům takové exkurze tak, aby si učitelé jednak uvědomili realizovatelnost exkurzní práce i u těchto skupin organismů, a rovněž aby docenili potenciál který skýtá velmi diverzifikovaná příroda tohoto města.
Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody ve školní exkurzi
Půldenní praktický terénní kurz doplněný výkladem lektorů a diskuzí.
Půldenní praktický terénní kurz doplněný výkladem lektorů a diskuzí.
15
Mimopražští

Cílovou skupinou jsou především aprobovaní i neaprobovaní učitelé přírodopisu na druhém stupni základních škol, biologie na gymnáziích a obdobných přírodovědných předmětů na středních odborných školách. Dále do cílové skupiny spadají další pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, především vedoucí a lektoři přírodovědných kroužků.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Department of Teaching and Didactics of Biology
Department of Teaching and Didactics of Biology
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester
17.10.2019
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
650 Kč / programme
hrazeno z projektu hl.m.Prahy
Application
KUDBI
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
ondrej.koukol@natur.cuni.cz
221951866
01.10.2019
Further information
https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/nabidka/DVPP
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html