Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce (5827)
Basic information
Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Navržený vzdělávací program je jednodenní terénní kurz pro učitele základních a středních škol, zaměřený na využití vodních bezobratlých živočichů ve výuce biologie a přírodopisu. Učitelé na něm získají potřebné znalosti a praktické dovednosti potřebné pro vedení hydrobiologicky zaměřené školní exkurze a seznámí se s vhodnými lokalitami pro tyto exkurze na území Prahy. Vyzkoušejí si metody sběru vodních bezobratlých, jejich pozorování a určování v terénu a případné fixace pro účely pozorování ve školní laboratoři. Dále si vyzkoušejí měření vybraných fyzikálních a chemických parametrů vodního prostředí na dané lokalitě.
MŠMT
6968/2019-1
Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce
Jednodenní terénní cvičení (exkurze).
Jednodenní terénní cvičení (exkurze).
Cílovou skupinou jsou především aprobovaní i neaprobovaní učitelé přírodopisu na druhém stupni základních škol, biologie na gymnáziích a obdobných přírodovědných předmětů na středních odborných školách. Dále do cílové skupiny spadají další pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, především vedoucí a lektoři přírodovědných kroužků.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Biologické a příbuzné vědy – obory dále neuvedené
Master
jiná dotace nekombinovatelná
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a ka
Guarantor and venue
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Department of Teaching and Didactics of Biology
Department of Teaching and Didactics of Biology
Praha - Modřany
Dates and duration
2019/2020
winter semester
04.10.2019
Short-time
6 (total number of hours)
4.10.2019
Fees and financing
650 Kč / programme
hrazeno z projektu hl.m. Prahy
Application
KUDBI
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
jan.mourek@natur.cuni.cz
221951866
01.10.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html