Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Bezpečnost práce ve školní laboratoři (4323)
Basic information
Bezpečnost práce ve školní laboratoři
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Kurz bude realizován jako jednodenní seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.
V dopoledním bloku se učitelé formou přednášky seznámí s právními předpisy a zákony souvisejícími s prací ve školní laboratoři, s obecnými zásadami bezpečnosti v laboratoři, s problematikou likvidace nebezpečných odpadů a s první pomocí.
V odpoledním bloku si účastníci vyzkoušejí jednání v modelových situacích, které úzce souvisejí s bezpečností práce. Naučí se uhasit oheň, pracovat s hasícími prostředky, reagovat na různá poranění apod.


MŠMT
6968/2019-1
Bezpečnost práce ve školní laboratoři
Celková hodinová dotace je 8 hodin.
Celková hodinová dotace je 8 hodin.
14
Seminář je určen pro učitele chemie základních i středních škol z celé České republiky. Maximální počet účastníků je 14 učitelů.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Occupational health and safety
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 1. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 7, odst. 1, písm. c2.)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Guarantor and venue
doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Chemistry Section
Department of teaching and Didactics of Chemistry
laboratoř pro učitelství chemie, Hlavova 8, Praha 2
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester
21.01.2020
Short-time
8 (total number of hours)
Fees and financing
1600 Kč / programme
Application
KUDCHE PřF
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
milada.tepla@natur.cuni.cz
221951343
20.01.2020
Further information
www.natur.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html